Công ty BCA-Thăng Long tham gia thi nấu ăn với chủ đề: