XUẤT NHẬP KHẨU

27/11/2020

XUẤT NHẬP KHẨU

Tham gia hoạt động xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên dùng, phương tiện vận tải đặc chủng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ, thiết bị an ninh, thiết bị y tế phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân nói riêng và phục vụ an ninh, quốc phòng nói chung.

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN TIÊU BIỂU 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 

THAM DỰ HỘI NGHỊ CÔNG AN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 75

 

THAM DỰ HỘI NGHỊ CÔNG AN TOÀN QUỐC LẦN THỨ 75

BÀN GIAO XE CỨU HỘ ĐA NĂNG

 

BÀN GIAO XE RÀ PHÁ BOM MÌN

BÀN GIAO XE RÀO CHẮN BARIE

  • PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
  • SẢN XUẤT BIỂN SỐ XE
  • KINH DOANH XĂNG DẦU