Cơ Cấu Tổ Chức

BAN GIÁM ĐỐC

1. KHỐI VĂN PHÒNG

- Văn phòng Công ty

- Phòng Tài chính-Kế toán

- Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật

- Phòng Xuất -Nhập khẩu

2. KHỐI CHI NHÁNH

- Chi nhánh Tp.HCM

- Chi nhánh Tp. Hải Phòng

3. KHỐI XÍ NGHIỆP

- Xí nghiệp sản xuất phương tiện thiết bị PCCC

- Xí nghiệp Đại Việt

- Xí nghiệp Sản xuất biển số xe phản quang

4. KHỐI TRUNG TÂM

- Trung tâm lắp đặt thiết bị bảo vệ

- Trung tâm tư vấn, thiết kế, giám sát hệ thống PCCC và thiết bị bảo vệ

  • Giới Thiệu Chung
  • Lịch Sử Hình Thành
  • Năng Lực Nhân Sự